مشخصات استاندارد
AES 2019 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسي صوت
Audio Engineering society
AES استاندارد
Established in 1948 the Audio Engineering Society draws its membership from engineers scientists other individuals with an interest or involvement in the professional audio industry. The membership largely comprises engineers developing devices or products for audio and persons working in audio content production.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 130 کد استاندارد : 008
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AES جدیدترین استانداردهای
AES 3-1
AES 3-1:2019
AES 3-2
AES 3-2:2019
AES 3-3
AES 3-3:2019
AES 3-4
AES 3-4:2019
AES 5ID
AES 5ID:2019
AES 10
AES 10:2019نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute